Pentru a lansa o comanda prin intermediul acestui site, este nevoie să ne furnizezi date personale, ca: nume, prenume, adresa, telefon, e-mail precum și alte informații. Aceste date vor fi folosite pentru personalizarea și procesarea comenzilor sau pentru diferite anunțuri (stadiul comenzii, confirmări de date) și mesaje de marketing.

Plasarea unei comenzi (inclusiv de mostre) pe acest site implică acceptul utilizatorilor ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de Operator. Operatorul certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 34/2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanta cu modificările ulterioare.

Shopping Cart